Privacy

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen omtrent de bescherming van de privacy (zie wet van 8/12/1992 en van 11/12/1998 en de Europese richtlijn 95/46/CE van 24/10/1995).

Onze website maakt gebruik van “cookies”.  Deze sturen gegevens door van uw computer en bevatten sporen van de bezochte internetsites en informatie aangaande dat bezoek (ze bevatten geen persoonsgegevens). U kunt uw computer zo instellen dat het gebruik van deze cookies onmogelijk gemaakt wordt hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.